ÚVODNÍ STRÁNKA


Chceme uplatnit své dlouhodobé zkušenosti ve formě poradenství směřujícího k jedinému základnímu cíli: bez zbytečných formalit pomáhat klientům při řešení praktických i koncepčních problémů spojených bezprostředně nebo i vzdáleněji s využitím informačních technologií.

PROCESY ITIL

Přínosy implementace ITIL : úspora nákladů na provoz IT služeb, lepší kvalita a spolehlivost IT služeb (= spokojenější zákazníci), lepší využívání drahých ICT zdrojů, menší počet výpadků ICT systémů, lepší porozumění mezi pracovníky úseků ICT a zákazníky / uživateli

PROCESNÍ ANALÝZA

V dnešní době již nepřežije firma nejsilnější ani nejagresivnější, ale nejrychlejší a nejkreativnější - uspěje pouze inovativní, procesně řízená firma.

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Řízení projektů kolem informačních technologií vyžaduje aplikaci promyšlené metodiky. Přitom vycházíme ze znalostního standardu PRINCE2. Tento obecný standard znalostí týkajících se řízení projektů je v Evropě nejpoužívanější.

BALANCED SCORECARD

BSC (systém vyvážených ukazatelů) je metoda managementu, která vytváří vazbu mezi strategií a operativními činnostmi s důrazem na měření výkonu. Kromě finančních ukazatelů jsou sledovány i ukazatele zaměřené na zákazníky, firemní procesy a zaměstnance.

REFERENCE

Jsme konzultační firmou, jejíž zaměstnanci mají bohaté zkušenosti z mnoha projektů u významných zákazníků zejména z oblasti utilit, finančních institucí a státní správy.

CERTIFIKACE ISO

Jsme držiteli certifikátu ISO 9001