PRODUKTY


Procesy ITIL - začátek poskytování kvalitních IT služeb nespočívá v porozumění zásadám ITIL, ale v chápání podnikových cílů a podnikové strategie, v ujasnění obchodních procesů a v následném definování požadavků na IT služby pokud jsou tyto výchozí předpoklady splněny, pak je možné použít ITIL jako rámec pro designování a implementaci IT procesů vedoucích k dodávce kvalitních IT služeb

Modelování procesů (a jejich informační podpory) se stává základním nástrojem procesního řízení organizace, které považujeme za předpoklad úspěšného zvládnutí složitých činností v organizaci a následného nasazení optimalizačních metod a informačních technologií.

Řízení projektů - základem metodiky řízení projektu je vyvážený a vzájemně provázaný systém procesů a postupů, vycházející ze znalostního standardu PRINCE2.

Balanced ScoreCard - nástroj pro strategické řízení společnosti