SPOLEČNOST


Společnost ICT Consult, spol. s r.o. vznikla se záměrem nabízet konzultační služby specializované na problémy spojené s návrhem, realizací a provozem informačních a komunikačních technologií (ICT). V tomto velmi široce určeném oboru chceme zejména uplatnit své dlouhodobé zkušenosti ve formě poradenství směřujícího k jedinému základnímu cíli: bez zbytečných formalit pomáhat klientům při řešení praktických i koncepčních problémů spojených bezprostředně nebo i vzdáleněji s využitím informačních technologií. Jako denní uživatelé ICT i zpracovatelé expertních studií pro klienty trvale sledujeme současné trendy a cítíme se kvalifikováni poradit řešení u problémů, jaké se vyskytnou v situacích, kdy je potřeba:

  • racionalizovat, zvýšit efektivnost nebo navrhnout nové strategie obchodních nebo výrobních postupů,mapovat postupy a navrhnout organizační změny
  • pro nově navržené nebo zlepšené postupy nově navrhnout organizaci, způsob i technologie zpracování informací a dat
  • objevit neefektivní postupy, posoudit a navrhnout změny ve zpracování informací
Dovedeme klientovi poskytnout rovněž i další služby, které souvisí s hodnocením kvality i bezpečnosti informačních systémů.